حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:31:03 PM 1395 / 11 / 03
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر