حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

6:29:12 AM 1399 / 04 / 14
 
 

واحد انبار مرکزپزشکی آموزشی ودرمانی نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مسئول انبار:سیدحسین مصطفوی

مدرک تحصیلی: دیپلم

نوع استخدام: قراردای

شرح وظایف انبار:

-کنترل ورود و خروج اجناس انبار و موجودی انبار

-همکاری در امور انبار گردانی

-لیست کردن اجناس مورد نیاز جهت خرید توسط کارپرداز

مکان انبار: طبقه همکف ، جنب فیزیوتراپی،سمت چپ ساختمان بیمارستان

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر