حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

6:46:23 AM 1399 / 04 / 14
 

 بخش مدیریت اطلاعات سلامت  بیمارستان  نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مسئول بخش: سید محمد طاهری برزکی
مدرک تحصیلی: کارشناس آمار و مدارک پزشکی

شرح وظایف پذیرش ،'آمار و مدارک پزشکی  : 
  نظارت و کنترل بر پذیرش بیماران سرپایی و بستری بخش جراحی و کلینیک ارتوپدی
نظارت و کنترل بر پروند های درمانگاه ارتوپدی
برنامه ریزی و نظارت بر فرایند تشکیل پرونده,شماره گذاری و نحوه فایل کردن پرونده های سرپایی , بستری و ارتوپدی مرکز
ساماندهی امور بایگانی پزشکی
گردآوری آمارهای درخواستی مدیریت
ورود اطلاعات آماری عملکرد بیمارستان در وب سایت بیمارستان با نظر مدیریت
نظارت بر گردآوری آمار های مورد درخواست وزارت خانه, معاونت درمان و سایر ارگان ها
پاسخ گویی به نامه های ارگان ها و کلیه مراجعات قانونی بخش مدارک پزشکی
کدگذاری پروندهای بیماران بستری طبق کتاب I.C.D
کدگذاری اقدامات پزشکی و جراحی ها طبق کتاب ICD 9CM
ثبت اطلاعات در نرم افزار آواب و برنامه سوانح و حوادث
ورود و به روز رسانی اطلاعات پرتال بیمارستان نقوی
نظارت بر چاپ و طراحی اوراق و مدارک پرونده پزشکی و برگه های آماری
دبیر کارگروه مدارک پزشکی ،فناوری اطلاعات و کارکنان بیمارستانن  
 
 مکان واحد های مدارک پزشکی:
واحد های بایگانی پزشکی ،مکاتبات پزشکی،آمار،کدگذاری بیماری ها : طبقه زیرزمین
واحد پذیرش سرپایی و بستری : طبقه همکف روبروی درب ورودی اصلی


ساعت فعالیت واحد پذیرش بستری و سرپایی بیمارستان:
شیفت صبح: از ساعت 30/7صبح تا ساعت45/13
شیفت عصر: از ساعت 30/16 تا22
فرایندهای پذیرش و مدارک پزشکی:
فرایند پذیرش بیماران
فرایند ترخیص بیماران
فرایند بایگانی پزشکی
فرایند  گردآوری آمار

تماس با ما:
تلفن تماس: 55451515-55450031-55451580
نمابر:55452380
آدرس: کاشان- خ ش رجایی- بیمارستان نقوی
پست الکترنیک بیمارستان:
naghavihospital@kaums.ac.ir


   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر