حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

6:54:56 AM 1399 / 04 / 14
 

واحد امور مالی بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان

مسئول امور مالی: مجید محمدی

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری


شرح وظایف امور مالی:       

  •   پیگیری مطالبات مالی پرسنلی  
  • صدور فیش های حقوقی  و اضافه کاری و مشارکت ماهیانه،عیدی بن لباس. سایر بن ها  
  •  ارسال مدارک برای بیمه ها و پیگری کلیه امور بیمه ای بیماران بستری و سرپایی و درمانگاهی

 


 

دریافت فیش حقوقی

 


   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر