حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

7:01:56 AM 1399 / 04 / 14
 
 

واحد امور اداری بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان

مسئول امور اداری : غلامر ضا محمدزاده

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت

سمت : مسئول امور اداری

پرسنل واحد امور اداری:

مسئول کارگزینی:خانم  شهناز شیخی زاده

شرح وظایف واحد امور اداری:

  • تهیه و تنظیم پیش نویس کلیه مکاتبات اداری بیمارستان و کارکنان مرکز
  • صدور احکام حقوقی کلیه پرسنل تحت پوشش
  • تنظیم لیست اضافه کار و حق مشارکت
  • تنظیم و صدور و ابلاغ مرخصی کارکنان
  • تهیه و تنظیم گواهی انجام کار کارکنان به صورت ماهیانه و ارسال به امور مالی جهت پرداخت حقوق و مزاییا
  • تهیه لیست امور رفاهی کارکنان از قبیل بن لباس ,بن ارزاق، عیدی,بیمه و حق مهد کودک و غیره
  • تنظیم ارزشیابی سالیانه کارکنان
  • شرکت درجلسات و کمیته های بیمارستانی و ستاد دانشگاه
  • نظارت، ,رسیدگی و کنترل حضور و غیاب کارکنان
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر